Otvoreni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava za ulaganja u zdravstvenu zaštitu!

Otvorena su tri poziva na dostavu projektnih prijedloga za područje zdravstva sa većim iznosom bespovratnih sredstava i većim brojem mogućih prijavitelja
 

Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova je otvorilo natječaje u za prijavu projekata iz područja zdravstva koja se odnose na ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu radi bolje dostupnosti u udaljenim i depriviranim područjima, ulaganje u hitnu zdravstvenu zaštitu te poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama. Za ulaganja u primarnu, na raspolaganju su bespovratna sredstva od 171,8 milijuna kuna, za hitnu zdravstvenu zaštitu 173 milijuna te za ulaganje u dnevne bolnice i dnevne kirurgije oko 725,5 milijuna kuna.

Novootvoreni natječaji se odnose na veći broj mogućih prijavitelja (zdravstvenih ustanova) nego što je bilo previđeno u prošlim natječajima kako bi se većem broju bolnica kao prihvatljivim prijaviteljima omogućio prolazak kroz postupak pred-selekcije, i samim time mogućnost dobivanja bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tako je broj mogućih prijavitelja za natječaj „Ulaganje u dnevne bolnice i/ili dnevne kirurgije“ povećan s 18 na 26. Projekti  se odnose na omogućavanje razvoja za bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice, domove zdravlja, domove za socijalnu skrb i centre za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj te će se provodit kroz tri natječaja iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ Ministarstvo zdravlja, kao sektorski nadležno tijelo u domeni Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014.-2020., osigurava investicije iz EFRR-a većem broju bolnica (kao prihvatljivim prijaviteljima), promičući veću regionalnu zastupljenost primatelja potpore iz EU fondova na području Republike Hrvatske, u skladu s ciljevima Europskog fonda za regionalni razvoj i s ciljem postizanja indikatora od 30 bolnica koje su obuhvaćene investicijama iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Realizacijom ovih natječaja očekuje se smanjenje broja upućivanja u bolnice zbog povećanog broja i kvalitete usluga na primarnoj razini, povećanje produktivnosti bolnica i smanjenje na listama čekanja. Projekti razvoja se odnose prvenstveno na  bolnice, kliničke centre, klinike i opće bolnice te domove zdravlja unutar kojih je predviđena nabava 13 novih CT uređaja, 1 linearnog akceleratora, 4 digitalna mamografa te izgradnja ili rekonstrukcija dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija.

Izvori:

https://zdravlje.gov.hr/vijesti/otvoreni-natjecaji-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-ulaganja-u-zdravstvenu-zastitu/2720;

https://razvoj.gov.hr/vijesti/objavljeno-sedam-novih-eu-natjecaja-u-vrijednosti-od-gotovo-2-milijarde-kuna-za-podrucje-zdravstva-e-usluga-i-socijalne-ukljucenosti/3382

Natječajna dokumentacija - sažetak poziva: http://www.strukturnifondovi.hr/AplikacijaRepository/Natjecaji/Dokumenti/1269/9a1.1_Sazetak_Poziva.pdf

20.07.2016

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica