Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama, NN 70/16

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine donijela je Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.

Odluka je objavljena u „Narodnim novinama“ br. 70, od 30.07.2016., kako slijedi na poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_70_1678.html

01.08.2016

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica