NN 74/16 Odluka o izmjeni Oduke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja objavljena je u "Narodnim novinama" broj 74 od 12. kolovza 2016. godine

Integralni tekst Oduke možete pročitati na sljedećoj poveznici:

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_74_1750.html

 

 

 

17.08.2016

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica