NN 71/16 Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko - tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine objavljen je u "Narodnim novinama" broj 71, od 3. kolovoza 2016. godine.

Integralni tekst Pravilnika možete pročitati na sljedećoj poveznici: 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1696.html

Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine objavljen je u "Narodnim novinama" broj 71, od 3. kolovoza 2016. godine.

Integralni tekst Pravilnika možete pročitati na sljedećoj poveznici:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_08_71_1697.html

17.08.2016

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica