Kongres je bodovan - PRIJAVITE SE! Hrvatski kongres preventivne medicine zavoda za javno zdravstvo - Opatija, 25.05.-27.05.2017.

Stručna društva HLZ-a čiji članovi rade u zavodima za javno zdravstvo; Hrvatsko epidemiološko društvo, Hrvatsko društvo za školsku i sveučilišnu medicinu, Hrvatsko društvo za javno zdravstvo i Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju, organiziraju

Hrvatski kongres preventivne medicine zavoda za javno zdravstvo

25. – 27. svibnja 2017. godine

 Opatija, Hotel "Četiri opatijska cvijeta"

Suorganizatori su stručna društva sa područja javnog zdravstva koje se bave preventivom; Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju, Hrvatsko društvo za medicinu rada, Hrvatsko društvo za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja i Hrvatsko društvo za kliničku mikrobiologiju. Tehničku potporu u organizaciji pruža Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

Kotizacija za Kongres iznosit će 1.350,00 kn (s PDV). Kongres je namijenjen svim stručnjacima koji se bave preventivnim radom na svom polju djelovanja i koji promiču zdravlje, odnosno zdrave stilove ponašanja.

Finalni program Kongresa može se pročitati ovdje.

Kongres je bodovan po HLK

Prijavnica za Kongres: ovdje.

Rezervaciju smještaja u Hotelu "Četiri opatijska cvijeta" molimo NA VRIJEME izvršiti ovdje, kod/šifra koji osigurava povoljniju cijenu smještaja za sudionike Kongresa je: PREVENTIVA17 (napomena: sve velikim slovima!)

 

15.05.2017