[MiZ] Održan sastanak u svezi usklađivanja knjigovodstvenih evidencija - Dopis

Jučer, 30. siječnja 2020. godine, održan je žurni sastanak u Ministarstvu zdravstva u svezi s zaključcima sjednice Stručnog društva bolnica Udruge. Slijedom toga, bolničkim ustanovama - članicama, dostavljen je slijedeći dopis (.PDF)

Nastavno na zaključke sa sjednice Stručnog društva bolnica Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, održane dana 29. siječnja 2020. godine u Zagrebu, dopis Ministarstva financija KLASA: 400-02/20-01/5, URBROJ: 513-05-03-20-1, od dana 15. siječnja 2020. godine, te dopis Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske bolničkim zdravstvenim ustanovama članicama Broj: 17/I-9/20, od dana 23. siječnja 2020. godine, u vezi mogućnosti knjiženja avansnih sredstava, koje je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (dalje: HZZO) tijekom 2019. godine raspodijelio bolničkim zdravstvenim ustanovama, na prihodovnu stranu poslovanja za 2019. godinu, te cijena zdravstvenih usluga, obavještavamo Vas da je dana 30. siječnja 2020. godine održan hitan sastanak u Ministarstvu zdravstva.

Na sastanku su sudjelovali ispred Ministarstva zdravstva predloženi ministar zdravstva prof.dr.sc. Vili Beroš, prim.dr.med., državni tajnik Tomislav Dulibić, dipl.iur., pomoćnik Goran Žanić, dipl.oec.; ispred HZZO-a ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić, dr.med.spec., zamjenica ravnatelja Veronika Laušin, dr.med., pomoćnik Marijan Kovačić, dipl.oec.; te ispred Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske predsjednik Udruge prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med. i direktor mr. Dražen Jurković, dr.med.spec.

Zaključeno je da, sukladno gore navedenom dopisu Ministarstva financija, avansna sredstva koja nije moguće opravdati računima za izvršene usluge, nije moguće knjižiti na prihodovnu stranu poslovanja za 2019. godinu, ali je dogovoreno da se fakturirano preko limita u 2019. godini, do iznosa primljenog avansa, prizna i knjiži kao prihod u toj godini.

Dogovoreno je i da će se žurno, a najdalje do prve polovice 2020. godine, iznaći rješenje da se preostali dio avansnih sredstava opravda u okviru ugovornih odnosa te knjiži kao prihod u prvoj polovici 2020. godine, kako bi ista ušla u polugodišnju bilancu zdravstvenih ustanova i bila knjižena kao prihod u 2020. godini.

Također, otvorena je problematika cijena zdravstvenih usluga, te dogovoreno da će se u prvoj polovici 2020. godine pokrenuti analiza svih cijena zdravstvenih usluga, te da će se cijene korigirati sukladno rastu troškova poslovanja.

Nadalje, Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske uputit će prijedlog novom ministru zdravstva da se procedura određivanja cijena zdravstvenih usluga uredi na način da se o cijenama pregovara tripartitno, odnosno da u navedenom sudjeluju predstavnici HZZO-a, Ministarstva zdravstva te predstavnici zdravstvenih ustanova, tj. Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

 

31.01.2020

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica