Ministarstvo zdravstva: Točni podaci o dugovanju u zdravstvenom sustavu

Stanje dugovanja u zdravstvenom sustavu na kraju 2015. i 2016. godine je sljedeće:

 

Ukupne obveze zdravstvenih ustanova na dan 31. prosinca 2015. iznosile su 4.793.614.923 kn, a na dan 31. prosinca 2016. iznosile su 5.380.986.442 kn.

Ukupne obveze HZZO-a na dan 31. prosinca 2015. iznosile su 3.223.925.248 kn, a na dan 31. prosinca 2016. iznosile su 2.778.284.651 kn

Izvor: Ministarstvo zdravstva, 05.04.2017.

06.04.2017