Knjiga/Mapa poslovnih procesa

poslovni procesi

Udruga poslodavaca u zdravstvu, u suradnji s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija RH, izradila je ogledne primjerke obrazaca Knjige/Mape poslovnih procesa.

U okviru aktivnosti koje Udruga poslodavaca u zdravstvu poduzima u suradnji s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole Ministarstva financija RH, izrađeni su ogledni primjerci 15 poslovnih procesa (v. linkove u prilogu). Napominjemo da se isključivo radi o tzv. nemedicinskim procesima i to iz razloga što je od strane Uprave za harmonizaciju dat naputak da se ne izrađuju medicinski procesi.

 

Prvotnim planom bilo je predviđeno da se izrade ogledni primjerci za 20 procesa, što nažalost, zbog spriječenosti nekih članova Radne grupe, nismo bili u mogućnosti realizirati.

Većina izrađenih oglednih primjeraka sadrži i dijagram tijeka procesa. Kod onih procesa kod kojih nije izrađen dijagram tijeka prepuštamo članicama da ga izradite na temelju opisa procesa i obrasca tijeka.

Planom uspostave i razvoja FMC koji je kao ogledni primjerak također izradila Radna grupa Udruge, predviđeni su i rokovi za realizaciju obveza koje proizlaze iz primjene Zakona o sustavu unutarnjih i financijskih kontrola u javnom sektoru. Rok za izradu Knjige/Mape poslovnih procesa je 31.12.2008. godine, što znači da će naše članice, koristeći ove ogledne primjere procesa, moći poštovati rok utvrđen Planom uspostave i razvoja FMC.

Ujedno obavještavamo članice da će se suradnja na primjeni zakona s Upravom za harmonizaciju nastaviti i tijekom 2009. godine, o čemu ćemo pravovremeno izvijestiti.

Prilozi: (kliknuti na donje linkove-naslove)

01-PROCES PLANIRANJA

02-PROCES NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA

03-PROCES PRODAJE USLUGA IZVAN HZZO

04-PROCES UGOV. I PRAC. UGOV. OBVEZA PREMA HZZO

05-PROCES FAKTURIRANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA USLUGA

06-PROCES LIKVIDACIJE I PLACANJA RACUNA

07-PROCES NABAVE I IZDAVANJA MJES. POTREBA PO ODJ.BOLNICE

08-PROCES BLAGAJNICKIH POSLOVA

09-PROCES ZAPRIMANJA OTPREME I ARHIVIRANJA DOKUMENATA

10-PROCES PRIMANJA RADNIKA U RADNI ODNOS

11-PROCES OBRACUNA I ISPLATE PLACA I NAKNADA

12-INVESTICIJSKO I TEKUCE ODRZAVANJE

13-SPECIJALISTICKO USAVRSAVANJE

14-ZBRINJAVANJE I ODVOZ OTPADA

15-PROCES PRIHVATA DONACIJA

 

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica