[Izvješće] Rangiranje bolnica prema uspješnosti

Izvješće - Rangiranje bolnica prema uspješnosti (.PDF) Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi prikazuje rezultate audita provedenih u okviru Programa poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga kojeg je nositelj Ministarstvo zdravstva u okviru zajma Svjetske banke.

Auditi su provedeni u 28 akutnih bolničkih zdravstvenih ustanova u razdoblju od prosinca 2016. godine do prosinca 2017. godine, a predmet audita bila su tri klinička entiteta: akutni infarkt miokarda, moždani udar i antimikrobna profilaksa.

 

08.01.2019