Nagla promjena mišljenja Komore po pitanju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju!

 

Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske od dana 11. srpnja 2017. prestale su važiti pojedine odredbe Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine. Pojedine odredbe predmetnog Pravilnika proglašene su kao protuzakonite i protuustavne.

Posljedice koje je Pravilnik imao  za zdravstvene ustanove i zdravstveni sustav u cjelini, bile su praktički nesagledive! Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske u hrvatskoj javnosti ukazivala je na štetnost odredbi i energično se založila za opstojnost zdravstvenog sustava, te je u okviru svojih mogućnosti Ustavnom sudu podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti predmetnog Pravilnika. Odlukom Ustavnog suda potvrđene su sve primjedbe koje je Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske podnijela na Pravilnik.

Uvjereni u štetnost, protuzakonitost i neustavnost Pravilnika članice Udruge postupale su zajednički u obrani interesa zdravstvenih ustanova. Zbog neprimjene Pravilnika, Hrvatska liječnička komora vršila je agresiju na Udrugu poslodavaca u zdravstvu, sve članice i ravnatelje liječnike pojedinačno. U svojim dopisima zdravstvenim ustanovama od srpnja i kolovoza 2016. godine Hrvatska liječnička komora eksplicitno se prijeti ravnateljima pokretanjem sudskih i stegovnih postupaka. Ne odustajući od svog nauma, tijela Komore pokreću stegovne postupke protiv 14 ravnatelja liječnika i direktora Udruge, a sve sa ciljem zastrašivanja, pokoravanja i stvaranja pritiska koji je trebao rezultirati oduzimanjem liječničke licence, tj. prava na rad. Svakim postupkom Komora i njeno vodstvo grubo su kršile niz zakona i izazvale revolt cijele zdravstvene javnosti. U naumu da se provodi protuustavan i nezakonit Pravilnik nisu birali metode, postupke, mjesta i način kako bi vršile pritisak na članove i upravu Udruge.

Grubim ponašanjem, konstruiranim tekstovima u liječničkom glasilu, na internet stranicama i društvenim mrežama, Komora je poticala liječnike specijalizante i specijaliste na neposluh, kršenje zakona i izigravanje pozitivnih pravnih propisa, a sve temeljeno na danas protuustavnom i nezakonitom Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.  Danas, primitkom presude Ustavnog suda, HLK izjavljuje kako je potrebno hitno donijeti (novo) zakonsko rješenje jer dosadašnje nije bilo u redu iako su trenutno važeći Pravilnik grčevito branili, a još češće i zlorabili.

 

08.09.2017