Ministar zdravstva, prof.dr.sc. Milan Kujundžić, najavio hitnu izmjenu Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine!

Najavom hitne promjene Pravilnika o specijalističkom usavršavanju u listu "Glas Slavonije" od 15.11.2016., i zdravstvena administracija je istaknula ...

9.11.2016.: Predstavnici Udruge i ravnatelji na sastanku s ministrom zdravstva, prof.dr.sc. Milanom Kujundžićem

S obzirom na sve veći broj disciplinskih postupaka koje je Hrvatska liječnička komora  pokreće protiv ravnatelja zdravstvenih ustanova, na prijed ...