[Ministarstvo financija] Polica osiguranja od nezgode - 01.01.2019. do 31.12.2019.

Polica osiguranja od nezgode, broj: 01-0000002058, temeljem koje su osigurani zaposlenici u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedi ...

[UPUZ.HR] Pokretanje nove usluge – Medijski centar za krizne i druge situacije

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske pruža novu uslugu za svoje ustanove-članice, vezanu za komuniciranje s medijima i krizno komuniciranje, odno ...