COP u zdravstvenoj djelatnosti i primjena Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Povodom brojnih upita zdravstvenih ustanova vezanih uz primjenu Centraliziranog obračuna plaća - COP i primjenu Kolektivnog ugovora za djelatnost zd ...

Stajališta i zaključci predsjedništva UPUZ-a 3.9.2013 - poslovanje zdravstvenih ustanova, sanacija zdravstvenih ustanova, sustav plaća

Poštovani, U nastavku možete preuzeti Stajališta i zaključke predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sjednice održane 3.rujna.2013.g ...