Simpozij o ugovaranju zdravstvene zaštite - 15. svibnja 2015. u Zagrebu

Udruga poslodavaca u zdravstvu ddržala je Simpozij 15. svibnja 2015. godine u Zagrebu u Hotelu Sheraton s temom«Ugovaranje zdravstvene zaštite u 2 ...