Stajališta i zaključci predsjedništva UPUZ-a 3.9.2013 - poslovanje zdravstvenih ustanova, sanacija zdravstvenih ustanova, sustav plaća

Poštovani, U nastavku možete preuzeti Stajališta i zaključke predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sjednice održane 3.rujna.2013.g ...

Primjedbe i komentari Sekcije bolnica na ugovor o bolničkoj i specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

Poštovani, Dana 17.9.2013 održana je sjednica proširenog sastava sekcije bolničkih ustanova na kojem je uz poslovanje bolničkih ustanova u raz ...