Obavijest pretplatnicima Kartoteke gotovih lijekova i korisnicima e-Registra lijekova

Obavještavamo da su u e-Registar uneseni opći i klinički podaci (terapijske indikacije, doziranje, kontraindikacije, upozorenja kod primjene, inter ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

U proteklom razdoblju smo Vas često obavještavali o novostima vezanim za konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanst ...