Nove Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe

Donesene su nove Izmjene i dopune Mreže javne zdravstvene službe, te objavljenje u Narodnim novinama br. 113/2015. od 19. listopada 2015. godine, a ...

NOVA USLUGA ZA ČLANICE UDRUGE!!! Komparativna analiza izvješća o poslovanju (KAIP)

Hrvatska udruga poslodavaca u zdravstvu pružanjem cijelog seta novih usluga i aktivnim informiranjem svojih članica o aktivnostima Udruge, želi pos ...