Sudjelovanje Udruge na 2. nacionalnoj Konferenciji ''Kvaliteta i sigurnost u zdravstvu''

Dana 3. prosinca 2015. godine u Zagrebu održana je 2. nacionalna Konferencija ''Kvaliteta i sigurnost u zdravstvu'' u organizaciji Agencije za kvalit ...

Pravilnik o dopuni pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

U Narodnim novinama 129/2015 od 27. studenoga 2015. godine objavljen je Pravilnik o dopuni pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine. Tekst ...