Akcijski plan za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva

Dana 27. kolovoza.2015 godine Vlada Republike Hrvatske je na svojoj redovnoj sjednici prihvatila dokument "Akcijski plan za smanjenje administrativnog ...

Potpisan Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva

Nakon što je Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 04. kolovoza 2015. prihvatila Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstve ...