2. KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA

Obavještavamo Vas o održavanju 2. kongresa Hrvatskoga društva za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite s međunarodnim sudjelovanjem koji će ...

NAJAVA: Seminar i radionica na temu pripreme projekata, izrade projektne dokumentacije i prijave na natječaj za financiranje iz sredstava EU

Kako bi na vrijeme iskoristili mogućnosti koje su se otvorile članstvom u EU, Udruga poslodavaca u zdravstvu od rujna 2015. godine organizirat će e ...