15. sjednica Predsjedništva Udruge, 5. listopada 2016. godine

Dana 5. listopada 2016. godine (srijeda), s početkom u 11.00 sati, održat će se 15. sjednica Predsjedništva Udruge, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 14. redovne sjednice Predsjedništva, održane 14. rujna 2016. godine;

2. Odluka Hrvatske liječničke komore o traženju očitovanja o povredi odredaba Pravilnika o specijalizaciji doktora medicine

referent: Mr. Dražen Jurković, dr. med., direktor

3. Najava izborne Godišnje Skupštine Udruge

referent: Mr. Dražen Jurković, dr. med., direktor

4. Razno.        

Napomena: Ukoliko ste, kao članica Udruge, zainteresirani za neku od točaka dnevnog reda, možete sudjelovati na sjednici Predsjedništva, uz prethodnu najavu na telefon 01/6311-550.  

29.09.2016