Večernji list, 10.03.2016.: Zdravstvo dug vraća štednjom – hitna u reformu, a pacijenti će imati nadstandard

Pacijente će se destimulirati od odlaska u bolničke hitne, a dodatno će se uložiti u prevenciju bolesti kako bi se smanjili troškovi liječenja ...

BITAN PREDUVJET ZA STABILNO POSLOVANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2016. GODINI: OBRANJEN PRORAČUN NA LANJSKOJ RAZINI!!!

Objavljen je Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, a možete ga preuzeti na sljede ...