Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna sporazuma o osnovici plaće u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 16. ožujka 2016. godine donesena je Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopu ...

Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 16. ožujka 2016. godine donijela je Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjen ...