Privremena obustava Javnog poziva "Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini"

Ministarstvo zdravlja obustavlja zaprimanje projektnih prijedloga na određeno vrijeme za Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Ulaganje u zdravst ...

Obavijest o rezultatu natječaja za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Po natječaju za prijem na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima dipl. oec. VSS - smjer menadžment raspisanog dan ...