14. sjednica Predsjedništva Udruge, 14. rujna 2016. godine

Dana 14. rujna 2016. godine (srijeda), s početkom u 11.00 sati, održat će se 14. sjednica Predsjedništva Udruge, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 13. redovne sjednice Predsjedništva, održane 1. rujna 2016. godine;

2. Izvješće o radu između dviju sjednica Predsjedništva

referent: Mr. Dražen Jurković, dr.med., direktor Udruge

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine - postupanje Udruge u svezi postupaka Hrvatske liječničke komore prema članicama Udruge i ravnateljima zdravstvenih ustanova

referent: Mr. Dražen Jurković, dr.med., direktor

4. Razno.           

14.09.2016