Obavijest o pretplati na e-Registar lijekova

Poštovani pretplatnici na Kartoteku gotovih lijekova i dopunske kartice, Kao što vam je poznato, krajem 2015. godine, digitalna baza e-Registar l ...

Healthcare insurance innovation summit 2016, Barcelona - sudjelovanje zamjenika direktora HUPUZ-a

Zamjenik direktora Hrvatske Udruge poslodavaca u zdravstvu Boris Lukovnjak, mag.oec.  je 18. veljače 2016. godine u Barceloni na Kongresu pod nazivo ...