DTS edukacija u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru

Dana 18. travnja. 2016 direktor Udruge mr. Dražen Jurković, dr.med. i zamjenik direktora Udruge Boris Lukovnjak, mag.oec.te stručni suradnik Udrug ...

Udruga poslodavaca u zdravstvu - sudjeluje u međunarodnim projektima

Udruga poslodavaca u zdravstvu radi projekt za Ministarstvo zdravstva Republike Kosovo Uvođenje glavarine kao modela plaćanja u primarnoj zdravst ...