13. sjednica Predsjedništva Udruge, održana 1. rujna 2016. godine

Dana 1. rujna 2016. godine održana je 13. sjednica Predsjedništva Udruge, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 12. redovne sjednice Predsjedništva, održane 2. lipnja 2016. godine;

2. Izvješće o radu između dviju sjednica Predsjedništva;

            referent: Mr. Dražen Jurković, dr.med., direktor Udruge

3. Informacija o aktivnostima u svezi primjene odredaba Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (N.N. 62/16., 96/16.);

referenti: Mr. Dražen Jurković, dr.med., direktor i Marijana Mihaljević, mag.iur.,

4. Razno.

14.09.2016