e-Savjetovanja: Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske 4. srpnja 2016. godine otvorilo je . Javna rasprava traje do 19. srpnja 2016. godine.

e-Savjetovanja: Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima za unutarnji ustroj 1) općih i specijalnih bolnica i 2) kliničkih zdravstvenih ustanova

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske 4. srpnja 2016. godine otvorilo je  i . Javna rasprava traje do 19. srpnja 2016. godine.