11. sjednica Predsjedništva Udruge održana 16.02.2016.

Predsjedništvo Udruge održalo je svoju 11. sjednicu dana 16. veljače 2016. godine sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 10. redovne sjednice Predsjedništva Udruge održane dana 24. studenoga 2015. godine;
2. Verifikacija zapisnika s 20. redovne Godišnje Skupštine Udruge održane dana 24. studenoga 2015. godine;
3. Izvješće direktora o aktivnostima Udruge između dviju sjednica Predsjedništva;
4. Izmjena naziva Udruge;
5. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge u 2015. godini;
6. Informacija o donošenju Odluke o otpisu nanaplativih i zastarjelih potraživanja;
7. Odluka o visini članarine za 2016. godinu;
8. Održavanje Kongresa Udruge u Opatiji u mjesecu svibnju 2016. godine;
9. Natječaj za vanjskoga člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskog sabora;
10. Informacija o uspostavi suradnje s Hrvatskom liječničkom komorom;
11. Razno.

Zapisnik sa sjednice možete preuzeti OVDJE

  • 11.Predsj_2.JPG
  • 11.Predsj_3.JPG
  • 11.Predsj_4.JPG
  • 11.Predsj_5.JPG
  • 11.Predsj_6.JPG