e-Savjetovanja: Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu prijave na Nacionalnu listu čekanja za organe te kriterijima dodjele organa

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske 4. kolovoza 2016. godine otvorilo je . Javna rasprava traje do 5. rujna 2016. godine.  

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine - Cjelovito stajalište Udruge poslodavaca u zdravstvu

Stajalište Udruge je da treba svakako urediti odnos zdravstvenih ustanova i liječnika specijalizanata, a također i njihov status, tako da naši mla ...