Sjednica Stručnog društva domova zdravlja održana 25. travnja 2016. godine

Stručno društvo domova zdravlja Udruge poslodavaca u zdravstvu održalo je svoju sjednicu dana 25. travnja 2016. u prostorijama Udruge sa sljedeći ...

e-Savjetovanje: Nacrt prijedloga Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine

Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske 24. travnja 2016. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje i raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o minimal ...