Seminar u organizaciji časopisa "Radno pravo", 15. rujna 2016.

Obavijest o održavanju Seminara: AKTUALNA PITANJA JAVNIH SLUŽBI, u organizaciji stručnog časopisa "Radno pravo". Seminar će se održati u Zagrebu ...