[04.03.] Održan stručni forum Udruge na temu: Obračun prekovremenih sati u zdravstvu

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske održala je danas, 4. ožujka 2020. u Hotelu Antunović Zagreb, jednodnevno savjetovanje-stručni forum na temu obračuna prekovremenih sati, pred 200 sudionika sa svih razina zdravstvene zaštite te zainteresiranim sudionicima iz srodnih djelatnosti.

 

Kao što je poznato, posljednjih godina zdravstveni radnici u sustavu zdravstva i zdravstvenog osiguranja počeli su podizati tužbe radi načina obračuna prekovremenih sati, zauzimajući stav da se ti sati trebaju obračunati tako da se plaća u prekovremenom radu uvećava ne samo za 50% od osnovne plaće već i za preostale dodatke na koje ostvaruju pravo u redovnom radnom vremenu.

Po navedenom pitanju postojala je neujednačena sudska praksa i različita shvaćanja sudova te je stoga radi ujednačavanja sudske prakse Vrhovni sud Republike Hrvatske, na sjednici 9. prosinca 2019. godine, zauzeo pravno shvaćanje u vezi uvećanja plaće zdravstvenim radnicima za prekovremeni rad. S obzirom na zauzeto pravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske, također je pokrenut postupak pregovora radi izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

S tim u svezi, naglasak ovog stručnog foruma bio je na daljnjem postupanju zdravstvenih ustanova vezano uz obračun plaća zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u prekovremenom radu, te pitanjima vezano za materijalne aspekte ove teme – naknada razlike plaće, kamate i sudski troškovi u slučajevima kada su podignute tužbe, naknada razlike plaće zaposlenicima koji nisu podigli tužbe, izvor sredstava za navedeno i druga važna pitanja.

Sudionike je uvodno pozdravio predsjednik Udruge prof. dr. sc. Mladen Bušić. Istaknuo je kako ravnatelji zdravstvenih ustanova ne mogu jednostrano mijenjati način obračuna prekovremenog rada, već da su za to potrebne radnje nadležnih institucija te izrazio vjeru kako će otvorena pitanja vezana za način obračuna prekovremenog rada i naknade razlike plaće uskoro biti riješena.

Direktor Udruge mr. Dražen Jurković, u uvodnom izlaganju osvrnuo se na ključne elemente ovog savjetovanja - obračun prekovremenog rada, Kolektivni ugovor, sudske tužbe i pravno shvaćanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Naglasio je kako zdravstvene ustanove ne mogu iz vlastitih sredstava nadoknaditi troškove sudskih postupaka koji, pored glavnice, uključuju i troškove postupka te zatezne kamate, kao niti razlike plaće onih radnika koji nisu podnijeli tužbe te kako je dogovorom nadležnih institucija potrebno iznaći drugi izvor financijskih sredstava za navedeno.

O kronologiji događanja vezanih uz način obračuna i plaćanje prekovremenih sati, govorila je odvjetnica gđa Sanja Mišević.

Pravne aspekte obračuna prekovremenog rada kroz Kolektivne ugovore za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, obradila je predstavnica Ministarstva zdravstva gđa Marija Pećanac te izvijestila o proceduri kolektivnih pregovora za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora.

Glavni urednik stručnog časopisa ''Radno pravo'' g. Krešimir Rožman, održao je predavanje o pravima, mogućnostima i obvezama iz zakona i kolektivnih ugovora u dijelu koji se odnosi na materijalna prava radnika.

Sudsku praksu u sporovima vezanim za obračun i plaćanje prekovremenih sati, kao i pojedina druga pitanja vezana uz materijalna prava, predstavila je sutkinja Vrhovnog suda Republike Hrvatske gđa Goranka Barać-Ručević.

 

 

Na okruglom stolu, na kojem su sudjelovali predstavnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, sutkinja Vrhovnog suda Goranka Barać Ručević, odvjetnica Sanja Mišević, direktor Udruge Dražen Jurković, ravnatelj OB Karlovac Ervin Jančić te predstavnici sindikata Renata Čulinović Čaić, Stjepan Topolnjak i Anica Prašnjak, detaljnije se raspravljalo o pojedinim temama koje su bile obrađene predavanjima, kao i o  financijskoj nadoknadi razlike plaće radnicima koji su podnijeli tužbe zbog obračuna prekovremenog rada te nadoknade razlike plaće onim radnicima koji to nisu učinili, mogućim postupanjima zdravstvenih ustnova povodom tužbi koje su u tijeku te reprezentativnosti liječnika u kolektivom pregovaranju.

Galerija fotografija 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • DSC_5425
 • DSC_5439
 • DSC_5444
 • DSC_5448
 • DSC_5450
 • DSC_5452
 • DSC_5464
 • DSC_5470
 • DSC_5471
 • DSC_5474
 • DSC_5478
 • DSC_5489
 • DSC_5491
 • DSC_5492
 • DSC_5500
 • DSC_5501
 • DSC_5502
 • DSC_5517
 • DSC_5528
 • DSC_5532
 • DSC_5537
 • DSC_5542
 • DSC_5546
 • DSC_5550
 • DSC_5553
 • DSC_5554
 • DSC_5561
 • DSC_5562
 • DSC_5567
 • DSC_5568
 • DSC_5569
 • DSC_5614
 • DSC_5625
 • DSC_5639
 • DSC_5654
 • DSC_5657
 • DSC_5658
 • DSC_5663
 • DSC_5676
 • DSC_5678
 • DSC_5685
 • DSC_5699

 

 

04.03.2020

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica