[UPUZ] Usklađivanje knjigovodstvenih evidencija - Dopis bolnicama

Nastavno na dopis Ministarstva financija KLASA: 400-02/20-01/5, URBROJ: 513-05-03-20-1, od dana 15. siječnja 2020. godine, vezano uz obvezu usklađiv ...

Priopćenje za medije Klinike za dječje bolesti Zagreb

Ponukani u više navrata javno iznesenim, a potpuno neargumentiranim stavovima kojima se dovodi u pitanje potreba i opstanak projekta Nacionalne dječ ...